Final dissemination by the Czech students

The Czech team has published a short text about our project on the school website.
Also, they have written a longer text and sent it together with some photos to several local newspapers.
Školní mezinárodní projekt o „superpotravinách“? Ano, a mnohem víc!
Náš mezinárodní eTwinning projekt „Europe´s ABC of Superfoods“ byl čarovným putováním mezi evropskými potravinami, které mají vysoký obsah látek prospívajících zdraví. Cestou jsme získali mnoho cenných darů;  prvním darem bylo poznání těchto potravin a jejich přínosu a zároveň seznámení se stravovacími zvyklostmi a kulturou našich přátel ve Francii, Řecku, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Turecku, Litvě a Lotyšsku. V tomto velkém mezinárodním týmu jsme zpracovali sérii prezentací a vytvořili knihu receptů, jejichž ingrediencemi byly vybrané „superpotraviny“ – všechna jídla žáci sekundy a tercie doma sami či s maminkou/ babičkou připravili, a tak vznikl také prostor pro mezigenerační dialog a možnost zapojení rodičů/ prarodičů do našeho projektu.  Naučit se pracovat v týmu, domluvit se, respektovat druhé, ale zároveň být kreativní a přicházet s návrhy, to je jistě další dar, který jsme získali. Téma „superpotraviny“ žáci zpracovávali z mnoha pohledů, např. ve společných Google prezentacích zaznamenali, jak se některé „superpotraviny“ objevují v příslovích, přirovnáních a idiomech v našich jazycích, v matematice jsme si vyměňovali slovní úlohy se „superpotravinami“, hledali jsme v pohádkách a pověstech, jakou roli v nich měly „superpotraviny“ jako jablka, jahody či med, psali jednoduché básničky, napsali text a nazpívali písničku o „superpotravinách“, ve výtvarné výchově malovali zátiší se „superpotravinami“ a vytvořili úžasné animace atd. K doprovodným aktivitám patří i série interaktivních her, kvízů, křížovek atd., které žáci sami vytvářeli a také hráli ty vytvořené našimi partnery. Nesmíme zapomenout také zmínit náš projektový den, kdy žáci připravili „zdravý“ švédský stůl, společně povečeřeli, zúčastnili se besedy s dietologem, ve škole shlédli s tématem související filmy, přespali v tělocvičně a následujícího dne se téma „superpotraviny“ promítlo do výuky téměř všech předmětů. Velkou školou komunikace bylo domluvit se s našimi partnery v zahraničí na společném jídelníčku; recepty jsme společně vymysleli a také předkrm, hlavní jídlo a dezert připravili a snědli. A nechyběly ani opravdové dárky – čeští studenti poslali před Vánoci do Řecka a Itálie český mák a recept na makovec a od Italů jsme dostali pravé italské těstoviny a čerstvé pomeranče a bergamoty, od Řeků nám přišel balíček s mastichou, tj. pryskyřicí, která se získává z keře řečíku lentišku.  A skutečný dárek (real gift - http://www.skutecnydarek.cz/), živou kozu, od nás také dostane chudá rodina v Africe – peníze jsme získali od rodičů a prarodičů za kartičky s recepty od našich partnerů, které jsme přeložili do češtiny. Posledními dvěma dary žákům, kteří pracovali na tomto projektu, je zdokonalení se v používání IT nástrojů a možnost komunikovat v angličtině s našimi vrstevníky z partnerských škol. Hlavním výstupem naší celoroční projektové práce je společná „Final Book“ obsahující jak nejdůležitější informace o „superpotravinách“ a řadu receptů, tak i ochutnávku našich rozmanitých doplňkových aktivit. Neváhejte a navštivte náš blog (http://euabcsf.blogspot.gr/) či zveřejněnou část naší virtuální třídy „twinspace“ (https://twinspace.etwinning.net/9638/home ).
A text about our project was on the school hall all year round.
Last but not least, our project was disseminated to other classes where the students had the chance to play our games with Superfoods. 

No comments:

Post a Comment